Vi arbetar enligt GDPR vilket innebär:

Mihai´s Friskvård & Kiropraktik är ansvarig för att personuppgifter hanteras i säkerhet. Informationen inkluderar kontaktuppgifter till företaget. Mihai´s Friskvård & Kiropraktik är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, missvisande eller ofullständiga.

När företag väljer oss som leverantör samlar vi in kunduppgifter på begäran. Ni kan när som helst begära ett registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad.